Firefox & IE 7 or higher

Klicka här för att installera den autokompletterande sökplug-inen. Då den har blivit installerad blir resultatet ungefär så här: